Högskola

Kontrasterna från ett år till ett annat

IMG_9099.jpg

Det är maj och uppsatsen närmar sig sitt slut. Jag sitter och skriver detta i tjugogradig värme (i skuggan!) på balkongen och känner in i märgen hur ostressad jag är över detta arbete. Det i sig har oroat mig, att jag inte känner ångest över uppsatsen varje dag. Det var mitt normaltillstånd de två första åren av utbildningen och kulminerade under projektarbetet förra våren. Att arbete ihop med Anette under C-uppsatsen och dessutom ta 100% ledigt från den under 90% av helgerna har gjort all skillnad. Mitt liv innehåller fortfarande ångest och stress, men det handlar om jobb och pengar, inte om skolarbetet. Det är den största vinsten att få rätt förutsättningar från högskolan och kunna byta strategi från förra året. Göra om, göra rätt av alla parter. 

Ikväll ska jag träffa tjejerna, äta mat, spela spel och umgås i Ulricehamn. Det är bra med kontraster på en dag.

It's May and my thesis is nearing its end. I'm writing this in 20°C heat (in the shade!) on the balcony and feel no stress about it in my whole body. That in itself has worried me, not having anxiety about the thesis every day. It was my everyday feeling the first two years of my degree, which culminated during our project last spring. Working together with Anette during this thesis and taking 90% of our weekends off has made all the difference. My life still contains anxiety and stress, but that's related to finding a job and having no money. It feels like the biggest win, being given the correct conditions from uni and changing strategy from last year. Do it again, do it right, from all sides.

Tonight I'm seeing the girls, eating food, playing board games and hanging out in Ulricehamn. Contrasts are good in a day.

Att plugga till webbredaktör

När jag visade upp hemsidan jag kodat och formgivit fick jag frågan av en läsare om jag kunde berätta lite mer om programmet jag läser. Inga problem!

Kort om utbildningen

Jag läser alltså Webbredaktörsprogrammet på campus på Högskolan i Borås, men den finns som distansutbildning också. Det är en kandidatutbildning på 180 hp, alltså 3 år. Vill du ta ut en högskoleexamen efter 2 år är det också möjligt. Under höstterminen i år tre är det möjligt att välja utlandsstudier, läsa på annan ort eller välja någon av de två inriktningarna som erbjuds med utbildningen: front end-utvecklare eller back end-utvecklare. Back end handlar mer om det tekniska kring webbplatser, inkluderat programmering och applikationer, med mera. Front end berör istället gränssnittet i form av bilder, grafik, animering, med mera. Tyvärr ingår ingen praktik.

Läs mer om utbildningen på Högskolan i Borås hemsida här!

Vilka kurser läser man?

De teoretiska kurserna berör bland annat textproduktion (copy, lättläst, klarspråk, osv), formgivning (färg, layout, gestaltlagar, illustrering, viss bildbehandling, grafiska profiler, designa för målgrupp, osv), sociala medier och informationsjuridik. De tekniska kurserna har inkluderat en kurs i HTML/CSS, en i JavaScript och nyligen den som kombinerade både kodning och formgivning.

I teorin gillar jag kursutbudet men i praktiken har jag blivit besviken väldigt många gånger. Jag har funderat mycket på hur jag ska formulera mig kring detta eftersom jag förstår att det kan färga ert eventuella val av utbildning, så jag ska försöka ge en rättvis bild. Utifrån första halvan av utbildningen upplever jag att den till viss del är förlegad och till viss del väldigt ogenomtänkt. Sociala medier-kursen var ett stort skämt där de exempelvis pratade om att vi måste vara källkritiska på Wikipedia (HALLÅ?!). När vi läste JavaScript hade nog 90% av klassen minst ett meltdown och vi lärde oss inte något konkret att använda i framtiden; den håller på att revideras efter kritik från vår klass. Kursen där vi formgav och kodade webbsidan innehöll inte en enda föreläsning om kodning utan baserades på en grundkurs i kod vi hade läst ett år tidigare; detta fick de också kritik för.

Det jag dock fått höra under tiden jag beklagat mig till mina tidigare studenter till vänner är att de flesta har haft dåliga erfarenheter från högskolestudierna. Därför tror jag inte att vår utbildning skiljer sig så mycket från andra högskoleutbildningar i form av lärare. Däremot gissar jag (baserat på personer i bloggvärlden som gått på t.ex. Hyper Island, Berghs, Forsbergs osv) att andra skolor ligger mycket mer i framkant gällande innehåll.

Vissa kurser har varit extremt bra, såsom informationsjuridiken, animering- och formgivningskurserna. De har varit uppstyrda med bra lärare och jag som har noll erfarenhet inom båda de områdena har verkligen fått helt nya ögon för världen. Det viktigaste att fråga dig själv är: hur mycket tid är du villig att lägga på egen hand? Vi har i de flesta kurser haft väldigt få föreläsningar, men det går att lära sig mycket på egen hand genom att läsa litteraturen.

Lärdomar och förväntningar

När jag började plugga på högskolan hade jag väldigt höga förväntningar. Jag föreställde mig inspirerande och duktiga föreläsare i varje kurs men verkligheten har varit en annan. Många är förvånansvärt dåliga och oengagerade, personer som verkar hamnat fel. I andra fall har vi lärare som är precis så fantastiska som jag hoppats på, med passion för det de gör. Den stora besvikelsen kring utbildningen ligger i hur gammaldags och oinspirerad den ofta har känts, som att det skulle kunna vara mycket mer än såhär.

Det akademiska är svårt för mig att uttala mig om eftersom det är så individuellt. Jag har alltid varit en pluggis, ett läshuvud och kompenserat för min person med prestationer, så för mig har det akademiska skrivandet och kurslitteraturen inte varit någon större utmaning. Däremot har de tekniska kurserna visat sig vara det jag kämpat med mest, samt mitt självförtroende kring formgivning det första året.

En grej jag saknar med plugget är att ha en klass som gillar att vara i skolan och gå på föreläsningar. Det låter så himla töntigt, men ett utbyte med andra personer var något jag sett fram emot. Alla våra föreläsningar blir nämligen inspelade och utlagda på vårt gemensamma nät eftersom distansarna använder dem, därför brukar vi vara en bra bit under femton av trettiofem personer på plats.

Även om flera aspekter av det här programmet har stor förbättringspotential tycker jag om bredden. Om jag söka igen skulle jag fortfarande inte nischa mig mot bara grafisk design, copywriting eller programmering. Blandningen är rolig då man får se en helhet med hjälp av bredden av kurser. 

Hoppas jag svarade på några frågor, om ni har fler kan ni kommentera eller mejla mig på nastasjathor[at]gmail.com.

Exempel på saker jag skapat

 Ett uppslag där vi hittade på en fiktiv uppdragsgivare, målgrupp, syfte och budskap. Jag formgav detta uppslag till en skoltidning där en elev styrt upp en klädbytardag för att spara på miljön. 

Ett uppslag där vi hittade på en fiktiv uppdragsgivare, målgrupp, syfte och budskap. Jag formgav detta uppslag till en skoltidning där en elev styrt upp en klädbytardag för att spara på miljön. 


Projektuppgift där vi skulle animera en vinjett med 60- eller 70-talstema. Min är en 70-talare om klättring i Yosemite.


 Den första formgivningsuppgiften (*cringe*) där vi gjorde bokomslag med inspiration från en verklig bok. Vi skulle även skapa en grafisk profil till förlaget som skulle ge ut boken. 

Den första formgivningsuppgiften (*cringe*) där vi gjorde bokomslag med inspiration från en verklig bok. Vi skulle även skapa en grafisk profil till förlaget som skulle ge ut boken. 


 Informationsgrafiken jag och  Jenny  skapat i den här kursen. Vi skulle välja ut statistik från en SCB-broschyr med information om män och kvinnors tidsanvändning och skapa en informationsgrafik (utifrån påhittat syfte, budskap och mottagare). 

Informationsgrafiken jag och Jenny skapat i den här kursen. Vi skulle välja ut statistik från en SCB-broschyr med information om män och kvinnors tidsanvändning och skapa en informationsgrafik (utifrån påhittat syfte, budskap och mottagare). 

English

When I wrote my post about the website I coded and designed, I received a request to talk about my degree. The last four items are examples of things I have created for uni. 

Projekt: koda och formgiva en webbsida

Svenska

Det känns så spännande att visa er webbsidan jag kodade i förra kursen eftersom den innehöll så mycket oro för mig, att helt enkelt inte lyckas. Sen klarade jag det efter en hel del hårt slit trots allt.

Kursen hette Formgivning av webbsidor och innebar 1. att koda en responsiv (= anpassningsbar till olika skärmstorlekar) hemsida i HTML och CSS, JavaScripten var valfri. 2. Skriva en rapport med motiveringar till alla designval, bakgrund till fiktiv uppdragsgivare, målgrupp, persona, med mera. Webbsidan skulle främst vara anpassad för mobilanvändning men även fungera för större skärmar.

För er som inte är bekanta med denna typ av termer ska jag försöka förklara. HTML är språket man skriver webbsidor i; här finns allt innehåll, från rubriker till text och bilder. CSS är ett annat typ av språk som används tillsammans med HTML men är bara till för att designa webbsidan. Med CSS bestämmer du färg, typsnitt, vart saker ska placera sig, storlekar, och så vidare. JavaScripten är min stora fiende och handlar om interaktivitet; när du exempelvis glömmer fylla i en ruta i ett formulär och försöker gå vidare ändå men det poppar upp en felruta? Det är exempelvis JavaScript. Det har jag inte använt mig av här.

Om den fiktiva fotografen:

Nora Sigurdson fotograferar bröllop och porträtt. Hon har i dagsläget en studio där hon erbjuder porträttfotograferingar men arbetar helst i naturligt ljus. Som fotograf arbetar hon för att fånga detaljer i spontana stunder och helst i naturmiljöer eller där det finns en rustik känsla. Retuscheringen ska aldrig upplevas som överarbetad och hon accepterar inte önskemål om att redigera kroppsform, endast småsaker som enstaka finnar. 

Här nedanför kommer några skärmdumpar på hur webbsidan ser ut i olika storlekar. 

English

I am so excited about showing you the website I coded during my last module the work worried me so much, about failing. In the end I did succeed after a lot of hard work.

The module was called Designing websites and meant 1. coding a responsive (= scalable to different screen sizes) website in HTML and CSS, the JavaScript was optional. 2. Write a report with motivations about all the design choices, background about the fictitious employer, target group, persona, etc. The website was mainly designed for mobile use but had to work for bigger screens too.

For you who don't know this type of language I'll try to explain. HTML is the language you write websites in; this is where all the content is, from heading to text and pictures. CSS is a different language that is used with HTML but designs the website. With CSS you decice the colour, fonts, where to place things, sizes and so on. The JavaScript is my big enemy and is about interaction; when you for instance forget to fill in a box in a form and try to get to the next page and a box pops up saying you're doing something wrong? That's an example of JavaScript. I've not used it.

About the fictitious photographer:

Nora Sigurdson photographs weddings and portraits. She has a studio where she offers portrait shoots but prefers working in natural light. As a photographer she works to capture details in spontaneous moments and preferably in nature surroundings or where there is a rustic feel. The retouching of images should never feel overworked and she does not accept requests to edit body shape, only small things like pimples.

Here are a few printscreens to show what the website looks like in different sizes.


Webbsidan på datorskärm (3 bilder)

Startsidan innehåller (mina) bilder för att representera Nora som fotograf. Logotypen är gjord i Illustrator. Typsnittet i menyn är hämtad från Google Fonts och heter Amatic SC. Ikonerna till de olika sociala medierna i sidfoten är hämtade gratis och är fria att använda för kommersiellt bruk. 

Website for computer screens (3 pics)

The start page contains (my) picture to represent Nora as a photographer. The logotype is made in Illustrator. The font in the menu is fetched from Google Fonts and is called Amatic SC. The icons to the different social media in the footer are downloaded and are free to use for commercial use.

Webbsidan på surfplatta (3 bilder)

Under fliken Om Nora finns en presentation om fotografen (där min underbara vän Chrissy får lajva Nora). Menyraden lite mindre i storlek. I sidfoten har de olika blocken lagt sig under varandra istället. På förstasidan har bilderna som finns där också lagts under varandra.

Website for tablets (3 pics)

Under the button Om Nora (About Nora) there's a presentation of the photographer (where my lovely friend Chrissy is the face for Nora). The menu row is slightly smaller. In the footer the different blocks have placed themselves under each other, so have the pictures on the first page.
Skärmavbild 2017-01-20 kl. 09.47.37.png

Webbsidan på mobil (2 bilder) 

Här lägger sig menyflikarna under varandra, likaså bilderna och all information i sidfoten. Allt är fortsatt centrerat och menyn innehåller samma funktioner, det vill säga att den aktiva sidan är understruken för att visa besökaren var hen är samt att fliken understryks när besökaren håller musen över.

Website for mobiles (2 pics)

Here the menu buttons place themselves under each other, so do the pictures and all the information in the footer. Everything is still centered and the menu has the same functions, this being that the active side is underlined to show the visitor where they are. When hovering over the menu the options are underlined too. Frågor och funderingar

Om ni har några frågor kring plugget, mina kurser, vad jag egentligen sysslar med, vad en behöver tänka på inför högskoleplugg osv - skriv en kommentar så kan jag sammanställa allt i ett inlägg om ni vill! Har ni några synpunkter på webbsidan eller bara vill säga vad ni tycker så är det också bara att skriva eller trycka på det lilla gilla-hjärtat till höger nedanför inlägget.

Questions and thoughts

If you have any questions about my education, my modules, what I'm actually doing, what you need to think about before going to uni etc - write a comment and I can put together a post about it if you like! If you have any other thoughts about the website or just want to give your opinion, write a comment or press the little like heart to the right beneath the post.