Kontrasterna från ett år till ett annat

IMG_9099.jpg

Det är maj och uppsatsen närmar sig sitt slut. Jag sitter och skriver detta i tjugogradig värme (i skuggan!) på balkongen och känner in i märgen hur ostressad jag är över detta arbete. Det i sig har oroat mig, att jag inte känner ångest över uppsatsen varje dag. Det var mitt normaltillstånd de två första åren av utbildningen och kulminerade under projektarbetet förra våren. Att arbete ihop med Anette under C-uppsatsen och dessutom ta 100% ledigt från den under 90% av helgerna har gjort all skillnad. Mitt liv innehåller fortfarande ångest och stress, men det handlar om jobb och pengar, inte om skolarbetet. Det är den största vinsten att få rätt förutsättningar från högskolan och kunna byta strategi från förra året. Göra om, göra rätt av alla parter. 

Ikväll ska jag träffa tjejerna, äta mat, spela spel och umgås i Ulricehamn. Det är bra med kontraster på en dag.

It's May and my thesis is nearing its end. I'm writing this in 20°C heat (in the shade!) on the balcony and feel no stress about it in my whole body. That in itself has worried me, not having anxiety about the thesis every day. It was my everyday feeling the first two years of my degree, which culminated during our project last spring. Working together with Anette during this thesis and taking 90% of our weekends off has made all the difference. My life still contains anxiety and stress, but that's related to finding a job and having no money. It feels like the biggest win, being given the correct conditions from uni and changing strategy from last year. Do it again, do it right, from all sides.

Tonight I'm seeing the girls, eating food, playing board games and hanging out in Ulricehamn. Contrasts are good in a day.