Att bo två istället för fyra

Kan ni gissa vad en av de största förändringarna med att komma hem är? Att bo med endast en person som dessutom är borta stora delar av dagen. I fyra månader har jag delat lägenhet med Ali, Klinka och Steven, men även haft vänner så nära som lägenheten under. Även om det inte varit lätt att dela halva tiden, saknar jag de bra delarna. Det är så konstigt att inte äta frukost med Ali på vardagarna, få Sam att gå två minuter från sin lägenhet till min för att dricka te, gå över till vänner i hus 15 och hänga eller köra varannan middag med tjejerna under oss. Är så glad att jag fick uppleva att bo på det här sättet, utbytet hade varit så annorlunda annars.

Can you guess what one of the biggest changes about coming home is? Only living with one person who is away at work for most of the day. For four months I shared a flat with Ali, Klinka and Steven, but had friends as close as the flat below us. Even though it wasn't easy sharing half the time, I miss the good parts. It's so weird not eating breakfast with Ali on weekdays, getting Sam to walk two minutes from her flat to mine to drink tea, nipping over to friends in house 15 to hang out or doing every other dinner with the girls downstairs. I'm so happy I got to experience living like this, the exchange would have been so different otherwise.