Fredagslistan: brädspel, snölandskap och vardagsfrukost

IMG_7586.jpg

☾ vänner som ger en ägg från sin gård
☾ ett hum om vad Anette och jag ska skriva om hela våren
☾ när jag vaknar pigg runt sex, sju på morgnarna - rutiner <3
☾ ett givande möte med en kund
☾ nya maträtter som förenklar livet
☾ facetime med Ali
☾ guacamole
☾ kaffe på sängen
☾ att äta frukost med Sam en vardagsmorgon som om vi var kvar på UCD
☾ hur mycket vi skrattade åt mina och Daniels historier om när vi pratat, gått eller grejat i sömnen
☾ snön som kommit och ljusar upp alla dagar
☾ en vän som säger ifrån när en tvivlar och pushar för att en visst kan
☾ ljuset, när det grå täcket på himlen försvinner
☾ det värdefulla i att ålderns betydelse försvinner mer när en blir äldre och en har vänner på ett bredare spektrum
☾ stekt ägg med skivad stekt chorizo och lök, toppad med fetaost
☾ att allt löste sig med CSN och Erasmus
☾ när klasskompisar en inte träffat sen juni ser en i klassrummet på första föreläsningen, säger "kul att se dig!" och ler
☾ bastu med vy över Åsunden
☾ att åka ut till Krista och få se det vackraste snölandskapet
☾ att det varje dag blir ljusare
☾ att få vara del av ett gäng vänner som spelar brädspel ihop i timtal

☾ friends who give you eggs from their farm
☾ an idea about what Anette and I are writing about this whole spring
☾ waking up alert at six or seven in the mornings - routines <3
☾ a good meeting with a customer
☾ new food that simplifies life
☾ facetime with Ali
☾ guacamole
☾ coffee in bed
☾ eating breakfast with Sam a weekday morning like we're still at UCD
☾ how much we laughed at mine and Daniel's stories about talking, walking and doing stuff in our sleep
☾ the snow that lightens up all our days
☾ a friend who puts their foot down when you doubt and push you to believe that you can
☾ the light, when the gray filter disappears from the sky
☾ the value in that age matters less when you get older and you have friends on a wider spectrum
☾ fried egg with fried chorizo and onion, topped with feta
☾ that everything worked out with CSN and Erasmus
☾ when classmates you haven't seen since June see you in the classroom at our first lecture, say "so good to see you!" and smile
☾ a sauna with a view over lake Åsunden
☾ driving out to Krista's and seeing the most beautiful snow landscape
☾ that every day is lighter
☾ being part of a group of friends who play board games for hours

IMG_7590.jpg