Fredaglistan: midsommar-throwbacks, pizza-fredag och tacksamhet

Samlade midsommarbilder från de senaste åren; Smögen, bröllopsfotografering, vänner.

☾ att känna glädje utan att ha presterat något
☾ att få jobba på den gamla arbetsplatsen med många gamla kollegor under de allra sista veckorna den existerar före nedläggning
☾ två timmar yoga där alla får lämna frivilliga donationer till Läkare utan gränser och det hela avslutas med jordgubbar, nektariner och choklad; helt mosiga i ansiktet och mjuka i kroppen
☾ hur det här med "is i magen" blir lättare ju mer en utsätts för det; allt krångel och väntetid på saker i år har gjort mig ovanligt chill inför ovissheten resten av året
☾ vänner som påminner om att kroppen är till för att bära en i livet och inte bedömas för sin yta
☾ hur värt det är att börja sju och sluta tre och njuta av solen på balkongen direkt efter
☾ när jag kom på att jag kan se Chef's Table på Netflix och nästan gråter av inspiration
☾ att lägga kvällen före midsommar på att redigera bilder från ett fotojobb från förra helgen och känna mig så nöjd
☾ när en jobbat en hel vecka och avslutar med pizza i soffan
☾ att släppa ut håret från fläta, tofs, spännen och känna total avslappning i huvudet
☾ när en känner tacksamhet istället för stress inför att ha många intressen; att uppskatta att vilja lägga energi på matlagning, fotografering, relationer, träning, resande, formgivning, inredning, mode
☾ midsommarlunch!!!
☾ kroppens respons på rutiner: pigghet
☾ José González musik
☾ en vecka utan smink på jobbet för att sedan piffa som fan idag

Collected midsummer pictures from the last few years; Smögen, wedding photoshoot, friends.

☾ feeling happiness without performing anything
☾ working at my old job with many old colleagues during the last weeks the place exists before closing down
☾ two hours of yoga where everyone left a voluntary donation to Doctors without borders and the whole thing finished off with strawberries, nectarins and chocolate; our bodies all softened up

☾ how "taking it as it comes" gets easier the more you have to deal with it; all the problems and waiting this years has made me unusually chilled out before the unknown the rest of this year
☾ friends who remind you that the body is for carrying us through life and not for being judged by its outside
☾ the value in starting at seven and finishing at three and enjoying the sun straight away afterwards on the balcony
☾ when I realized I can watch Chef's Table on Netflix and almost cry of inspiration

☾ spending the evening before midsummer editing pictures from a photo job last weekend and feeling so happy with the result
☾ working a whole week and finishing off with pizza on the sofa
☾ letting your hair out from a plait, ponytails, grips and feel total relaxation in your head
☾ when you feel gratitude instead of stress towards having many hobbies; appreciating to want to spend energy on cooking, photography, relations, training, traveling, design and fashion
☾ midsummer lunch!!!
☾ the body's response to routines: alertness
☾ José González music
☾ a week without makeup at work and then get extra dolled up today