Fredagslistan: musik, vackra kommentarer och sånt.

ho hey med the Lumineers som väcker alla minnen från min och Daniels backpackerresa
☂ att musik kan förändra sinnesstämningen till det bättre, som nu när det ösregnar utomhus
☂ ett spontant sms med "På Spåret och käk hos oss imorgon?" och de svarar ja
☂ när en bestämt sig för att springa 4km, känner sig stark och springer 5km istället
☂ färgglada naglar
☂ morgonskype
☂ mångfald; människor från andra kulturer med helt andra erfarenheter är så himla intressanta att möta
☂ erfarenheter, de gör en (förhoppningsvis) klokare
☂ när en kommer ihåg att ta med mellanmål till skolan mvh hangry/apatisk vid hunger
☂ att vara ett team med honom
☂ kommentarer på den här bloggen som jag tar printscreens på pga så jävla fina
☂ THE GRAHAM NORTON SHOW, kolla på youtube, skratta sönder och samman
☂ att hur pissiga dagar jag än har, är de inget i jämförelse med förra skolårets konstanta stress <3
☂ när självömkan byts ut mot målmedvetenhet
☂ hur öppenhet om sitt mående resulterar i en storm av peppande ord från dem en älskar
☂ ljudet av hans skratt
☂ att ha två Håkan-biljetter liggandes, i väntan på sommaren
☂ hur våren fortfarande framkallar pirriga känslor över den närmande fotbollssäsongen, trots att jag inte spelar

English

☂ ho hey with the Lumineers that awakens all the memories from mine and Daniel's backpacking trip  ☂ that music can change moods to the better, like now when it's pouring with rain outside ☂ a spontaneous text with "På Spåret and food at ours tomorrow?" and they reply yes ☂ when you've decided to run 4km but feel strong and run 5km ☂ colourful nails  ☂ morning skype ☂ diversity; people from other cultures with completely different experiences are so interesting to meet ☂ experiences, they (hopefully) make you wiser ☂ when you remember to bring snacks to uni, sincerly hangry/apathetic when hungry ☂ being a team with him ☂ comments on this blog that I printscreen because they're so damn beautiful ☂ THE GRAHAM NORTON SHOW, watch on youtube, laugh forever ☂ that no matter how shitty days I have, they're nothing compared to the constant stress of last year at uni ☂ when self pity is exchanged for motivation  ☂ how openness about your feelings result in a storm av encouraging words from your loved ones ☂ the sound of his laugh  ☂ having two Håkan tickets waiting for the summer ☂ how the spring still induces excitement about the approaching football season, despite not playing anymore ☂