Jag har startat eget företag!

Svenska

Som rubriken avslöjar - jag har startat eget företag! Så knäppt, spännande, roligt och skrämmande på en gång.

I november var jag på möte på Drivhuset i Borås för att få lite klarhet i det här med att starta eget. Drivhuset är en ekonomisk förening som erbjuder och beskriver sig själva som "en mötesplats för dig som vill utveckla affärsidéer och entreprenöriellt driv"; det är gratis att boka handledningar och nej, jag är inte sponsrad, vill bara tipsa vidare om en gratis resurs. I det skedet ville jag mest klura ut hur och till vad jag skulle starta företag för. Det är schysst att kunna bolla tankar med någon som är proffs på affärsutveckling. Fick lite grejer att jobba vidare med men det lades på "vi tar det sen"-hyllan när jag behövde prioritera annat.

I samband med att ett jobberbjudande dök upp för ett par veckor sedan blev egen firma aktuellt igen. Från början skulle jag starta företag för fotografering men nu står jag här med en enskild verksamhet för webbdesign istället. Får än så länge inte berätta något om projektet, men jag känner mig så jävla glad! Dyker nu rätt in i siffrornas värld bland moms, skatt, fakturering och deklarering.

En shoutout till min kusin Krista för att hon varit en super-mentor i detta. Och till Daniel för att han är min största supporter.

Annars då? Nu har jag två kurser kvar på mitt andra år i plugget. En började idag och handlar om metoder och forskning och hör ihop med den sista stora kursen där vi har ett webbplatsprojekt. Fram till fjärde juni kommer det alltså vara fullt ös medvetslös. Samtidigt håller jag på att försöka få klarhet i kurser för utlandsterminen om jag blir antagen i Dublin; i så fall kommer jag läsa 6 kurser á 5 poäng mellan september och december.

Kika in imorgon med för en ordentlig himla fredagslista. Jag riktigt lyser av stolthet och lycka just nu!

English

The Swedish title for this post says: I have started my own company! It's crazy, exciting, fun and scary at once.

In November I had a meeting at Drivhuset in Borås to get some clarity in the whole starting my own business-thing. Drivhuset describe themselves as "a meeting place for you who wants to develop business ideas and entrepreneurial drive"; meetings are free and no, I'm not sponsored, I just want to give you a heads up on a free resource. At the point I just wanted to figure out what starting a business meant and for what. It's invaluable to share thoughts with a professional in business development. I was given a few things to work with but it was all placed on the "for laters"-shelf as I had other stuff to prioritize.

A few weeks ago a job offer came up and so my own business became relevant again. Initially I planned on starting something regarding photography, but here I am with my own company for web design instead. At the moment I can't tell you anything about the project, but I am so damn happy! Am diving straight into the world of numbers amongst VAT, taxes, billing and tax returns.

A shoutout to my cousin Krista for being a terrific mentor in this. And to Daniel for being my biggest supporter.

What else? I have two courses left this second year of uni. One started today and is about methods and researching and is connected to the last big course where we have a website project. Until the fourth of June I'll be busy as f*ck. At the same time I'm trying to figure out courses for my term abroad if I get accepted to Dublin; in that case I'll be doing 6 courses á 5 credits between September and December.

Have a peek in tomorrow for a proper Friday list. I'm shining with pride and joy right now!