Hemma

Sol genom fönstren, en bok om att vara kreatör med rädslor och hur en kan övervinna dem, mer sol genom (skitiga) fönster och växter som trivs. En plugghörna, avokadokärnan som växer och ska planteras, en mysig pojkvän i säng, ett mellanmål och en snygg pojkvän som läser. Hemma är en plats jag ofta underskattar.

English

Sun through the windows, a book about being a creative with fears and how to beat them, more sun through (dirty) windows and plants who love it. A study corner, the avocado stone growing and needs to be planted, a cosy boyfriend in bed, a snack and a hot boyfriend who reads. Home is a place I often underestimate.