Fredagslistan: babyblad på växter och motståndskrafter.

☁︎ att umgänge med människor en älskar kan få en att känna sig frisk
☁︎ mat
☁︎ en helt oplanerad helg där en inte ställer klockan en enda gång
☁︎ när en hittar den perfekta kamelfärgade kappan i exakt den modell en letat efter i 10 år
☁︎ mat i bröd
☁︎ vackra besked inom släkten
☁︎ att skymta nya små blad på alla våra växter, de känner av ökningen av dagsljus före oss
☁︎ när en får spendera en helg dag med en fin vän
☁︎ att vi har hela det varma, soliga och ljusa halvåret framför oss
☁︎ serierna som börjar nu igen efter ett tags uppehåll; Suits, How to get away with murder, snart Game of Thrones!!
☁︎ att vi somnar efter att ha skrattat, som en bäddar för en bra natts sömn
☁︎ när en kommer hem, ser sig runt och uppskattar det en har
☁︎ människorna i mina sociala medier som är motkraften till Trump och alla lika honom. De som står upp för HBTQA+-rättigheter, muslimer, flyktingar, kvinnor, är emot machokulturen, pratar om klassfrågor, och alla hundra andra saker. Ni är ljuset. 

English

☁︎ that time spent with people you love can make you feel healthy ☁︎ food ☁︎ an unplanned weekend where you don't set the alarm once ☁︎ when you find the perfect camel coat in the exact model you've been looking for for 10 years ☁︎ food in bread ☁︎ beautiful news in the family ☁︎ seeing tiny new leaves poke out on all of our plants, they can feel the increase of daylight before us ☁︎ spending a whole day with a lovely friend ☁︎ that we have the warm, sunny and light half of the year ahead of us ☁︎ the series that are starting again after a little break; Suits, How to get away with murder, soon Game of Thrones!! ☁︎ falling asleep after we've laughed, like we're making sure we sleep well ☁︎ coming home, looking round and appreciating everything you have ☁︎ the people in my social medias that are the resistance to Trump and everyone like him. They who stand up for HBTQA+ rights, muslims, refugees, women, are against macho culture, talk about class differences, and hundreds of other things. You are the light.