Fredagslistan: frukost, snöfall och vänskaper

★ frukostar deluxe
★ en man som lyssnade på musik i lurar och nynnade högt när han gick förbi mig
★ att läsa igenom gamla arbeten och känna stolthet
★ Valborg med Håkan Hellström, finns det något som påminner om sommaren mer?
★ när kroppen är helt slut efter ett träningspass, men starkare dagen efter
★ en stund på kvällen där dokumenten stängs ner och kreativitet får ta plats
★ att kunna ringa mamma och ventilera när allt är kaos
★ när en träffar en person en bara känt över internet, lätt hänger fem timmar en dag och pratar om alles, PING LOVISA
★ att våga
★ att bli insläppt i nya människors liv
★ att få vara kvar i gamla vänners liv
★ clementiner
★ när vinden river men en är invirad i varma kläder och inte fryser alls
★ roliga planer som bryter av plugget
★ en riktigt bra julklapp
★ några sekunders snöfall här i Dublin idag

★ breakfasts deluxe
★ a man who was listening to music in his headphones and hummed loudly when he walked past
★ reading through old work and feeling proud
★ Valborg with Håkan Hellström, does anything remind you about summer more?
★ when your body is dead tired after a workout, but stronger the day after
★ a moment in the evening when you close the documents and there's room for creativity
★ being able to call mum and vent when everything is chaotic
★ meeting a person you've only known over the internet, easily hang out for five hours and talk about everything, PING LOVISA
★ daring
★ being let into new people's lives
★ staying in old friends' lives
★ satsumas
★ when the wind is raving but you're wrapped in warm clothes and don't freeze at all
★ fun plans that break off the studying
★ a really good Christmas present
★ a few seconds' snowfall here in Dublin today