Fredagslistan: resultat, pigg mormor och lingvistik

IMG_4799.jpg

☾ när allt pluggande ger resultat
☾ att vakna pigg före klockan ringer
☾ att jag och Daniel ska köpa en Moccamaster ihop istället för julklappar till varandra
☾ både paket och brev på posten på en dag <3
☾ tanken på att komma hem till Daniel, dricka kaffe i sängen och äta en bautafrukost
☾ att jag har hela nyaste säsongen av Outlander att se ikapp
☾ när en plussar på kilometerknappen en morgon på löpbandet, för att en orkar och känner sig stark
☾ middag med Sam och 3,5h plugg efteråt
☾ att jag ska få minst två besök i Sverige från mina vänner här, kanske tre!
☾ när mormor säger "Har slutat äta några av mina tabletter och det känns som jag kommit tillbaka. Jag går varje dag och är klar i huvudet!"
☾ OCH att mormor ska vara i Sverige över jul och nyår
☾ att jag fått plugga lingvistik, vill prata om det resten av mitt liv
☾ en (hejdå)middag inplanerad med Roisin och Saoirse
☾ hur mycket en klarar av på egen hand
☾ peppen inför att komma hem till mitt gym där jag får boka pass mer än 15 minuter i förväg
☾ vänner som hjälps åt i svåra situationer
☾ en inbjudan till nyårsfest på posten
☾ hur skönt det är med mindre krav på utseendet på högskolan här, skulle kunna gå i pyjamas eller fullt regnställ, ingen skulle bry sig
☾ att packa ihop kvällsmaten och äta hos grannarna istället
☾ plugg i mitt kök med vänner

IMG_4677.jpg

☾ when all the studying is rewarded with great results
☾ waking up energetic before my alarm
☾ that Daniel and I are buying a Moccamaster together instead of Christmas presents to each other
☾ both a package and a letter in the post in one day <4
☾ the idea of going home to Daniel, drinking coffee in bed and eating a mega breakfast
☾ that I have the whole season of Outlander to look forward to
☾ when you keep pressing + next to the kilometers on the treadmill, because you feel strong
☾ dinner with Sam and 3,5h of study after
☾ that I'm getting at least two visits in Sweden from my friends here, maybe three!
☾ when nan says "I've stopped eating some of my tabletts and it feels like I've come back. I walk outside everyday and my head is clear!"
☾ AND that nan is coming to Sweden for Christmas and New Year
☾ that I've studied linguistics, I could talk about it the rest of my life
☾ a (goodbye) dinner planned with Roisin and Saoirse
☾ how much you can accomplish by yourself
☾ the excitement about going back to my gym where I can book classes more than 15 minutes before
☾ friends who help each other in difficult situations
☾ an invitation to a new years party in the post
☾ how nice it is with less demands on appearance at this uni, I could go to class in pajamas or rain clothes, no one would care
☾ packing my dinner and eating it at my neighbours' instead

☾ studying in my kitchen with friends