Fredagslistan: Lough Tay, tacokväll och långa telefonsamtal

IMG_6986.jpg

För er som är nya är fredagslistan en fortsättning på ett terapiverktyg jag fick när jag gick hos min kurator. Min generella syn på livet var pessimistisk och jag ville försöka ha en mer positiv synsätt, så jag fick börja skriva tre positiva vardagliga saker varje dag. Efter bara några veckor började jag märka att mina första tankar inte alltid var 'värsta scenarion'. En sådan seger. Det fortsatte sedan med fredagslistan varje vecka här på bloggen. Välkomna! 

For those of you who are new, the Friday list is a continuation of a therapy tool I was given when I went to my councelor. My general outlook on life at that time was very negative and I asked if there was any way I could change to be more positive. She told me to write down three casual things that made me happy every day. After a few weeks I noticed that my first thoughts weren't always "worst case scenarios". Such a victory. That later became the Friday list every week on the blog. Welcome!


☀︎ vyer som den ovan, Lough Tay i Wicklow Mountains
☀︎ fredagar här, föreläsningsfria med sovmorgon, te och tid att komma ikapp
☀︎ födelsedagsmiddag med vänner som får ens käkben att värka av allt skratt
☀︎ ett riktigt gott rött vin
☀︎ 2,5 timme telefon med Malin, kanske ett av de viktigaste samtalen det här året
☀︎ energin till att gå hem och laga mat och inte göra åt alla mina euro på foodtruck-mat
☀︎ att bli rekommenderad som bröllopsfotograf
☀︎ filmen Breathe Daniel och jag såg på bio - så fin, sorglig, viktig och inspirerande
☀︎ vanan att skriva dagbok för hand, har så många viktiga minnen nedklottrade i tiotals böcker
☀︎ att få brev!!! Den som vill kan gärna få skriva till: Nastasja Thor. 3, 6, 14 Merville. Belfield. Dublin 4. Ireland
☀︎ bubbelvatten. Saknar min sodastreamer!
☀︎ facetime med en kattvaktande Daniel, så gulligt att se honom överlycklig över att äntligen få ha en hemma hos oss
☀︎ kaffe med min kompis Chris som berättar om sitt volontärarbete som ledare för picknicks och camps med barn från familjer i svåra förhållanden
☀︎ ett par nya fransörhängen i burgundy som väntar på att bli använda
☀︎ ett program att följa på gymet som hjälper mig att träna effektivt
☀︎ Lars Winnerbäck i lurarna medan jag stirrar ut på de brandgula träden
☀︎ tacos hos Matilda ikväll

☀︎ views like the one above, Lough Tay in the Wicklow Mountains
☀︎ Fridays here, free from lectures with a sleep in, tea and time to catch up
☀︎ a birthday dinner with friends who make your jaws ache from laughing so much
☀︎ a really good red wine
☀︎ 2,5 hours on the phone with Malin, maybe one of the most important conversations this year
☀︎ the energy to go home and cook and not spend all of my euros on food truck food
☀︎ being recommended as a wedding photographer
☀︎ the movie Breathe that Daniel and I watched at the cinema - so beautiful, sad, important and inspiring
☀︎ the habit of keeping a diary, so many important memories are scribbled in tens of books
☀︎ receiving letters!!! Anyone who wants to write can send it to: Nastasja Thor. 3, 6, 14 Merville. Belfield. Dublin 4. Ireland.
☀︎ sparkling water. I miss my soda streamer!
☀︎ facetime with a cat sitting Daniel, so cute to see him over the moon about finally having one in our home
☀︎ coffee with my friend Chris who told me about his job as a volounteer leader for picknicks and camps for kids from families with difficult backgrounds
☀︎ a new pair of burgundy tassel earrings waiting to be used
☀︎ a programme to follow at the gym that helps me work out effectively
☀︎ Lars Winnerbäck in my headphones whilst I stare out at the yellow trees
☀︎ tacos at Matilda's tonight