Hur mitt år 2016 har varit

 Photo: Marika Svensson

Photo: Marika Svensson

Firade en 2016 med en nyårskyss i Göteborg tillsammans med Thure, Robban, Marika och Tobias. Jag hade så höga förväntningar på året och förutom de katastrofala sakerna som skett och fortsätter ske runt om i världen har det varit ett tufft år privat. Det har funnits ljus tider också men jag tror att jag kommer minnas detta år som något av de värsta jag varit med om.

Gjorde du något 2016 som du aldrig gjort förut? Tatuerade mig, besökte USA, fotade bröllop, åt hummer, grät över ett politiskt val, klädde om en möbel.

Genomdrev du någon stor förändring? Började yoga på hösten vilket förändrade mitt liv; det bringade så mycket lugn och halverade min stressnivå. Plus bloggflytten förstås.

Blev någon/några av dina vänner föräldrar i år? Ja! En liten Lennox, en liten Noah och en liten Alma kom till världen i våra vänkretsar i år.

Vilket datum från år 2016 kommer du alltid att minnas? Jag är dålig på datum men minns när vi fick tre cancerbesked på en månad, att jag och Daniel åkte till USA, när syrran stod upp från sin tro och hoppade av en dålig bibelskola, när Trump blev president och när mamma berättade att hon fått ett nytt jobb vid 55 års ålder.

Dog någon som stod dig nära? Började gråta när jag skrev detta. Min tuffa, omtänksamma och älskade moster Deb gick bort i juli. Senare den dagen gick även Daniels farmor bort. Det är så orättvist.

Vilka länder besökte du? England och USA.

Bästa köpet? Min 13" mac = mycket smidigare och lättare för kroppen att bära på. Plus sommarens feta resa förstås.

Gjorde någonting dig riktigt glad? Min stora släkt och familj, att göra färdigt första året på högskolan, när vi var i Yosemite, fotograferingarna jag gjort som utmanat mig och blivit lyckade, att få besöka Harry Potter world, att se så vackra platser i USA och i höstas uppnå stressfrihet för första gången på så länge jag kan minnas.

Saknar du något under år 2016 som du vill ha år 2017? Sol. 

Vad önskar du att du gjort mer? Jobbat kreativt, hittat på projekt, läst på om intressanta saker.

Vad önskar du att du gjort mindre? Oroat mig för vad andra har att säga om min kropp (även om jag ständigt blev påmind av människor runt mig när jag gick upp mycket i vikt).

Favoritprogram på TV? Downton Abbey, Skam, alla grejer med Jamie Oliver som vanligt, How to get away with murder.

Bästa boken du läste i år? Vad jag pratar om när jag pratar om löpning av Haruku Murakami

Största musikaliska upptäckten? Har mest lyssnat på samma saker, som Håkan Hellström.

Vad var din största framgång på jobbet 2016? Jag studerar så får säga: att klara allt som kursen i Javascript innebar. 

Största framgång på det privata planet? Att inse att jag kan prestera även utan ångest för hur det ska gå. 

Största misstaget? Att såra människor jag tycker om.

Var du gladare eller ledsnare i år jämfört med tidigare år? Så jävla mycket ledsnare och så jävla mycket gladare.

Vad spenderade du mest pengar på? Datorn och USA-resan.

Något du önskade dig och fick? Många fina saker när jag fyllde år, t.ex. en ångkokare, nya glasögon och en helikopterflygning över Grand Canyon. Önskade mig även bra väder till bröllopen jag skulle fota och fick i alla fall som jag ville 2/3 gånger. Nu önskar jag mig snö resten av vintern, tack.

Något du önskade dig och inte fick? Att Deb skulle bli frisk. Att de jävla pojkvänner som sårat mina nära skulle återfå något slags vett och moral.

Vad gjorde du på din födelsedag 2016? Kristi himmelfärds inföll samtidigt vilket innebar röd dag = Daniel var ledig. Vi åt goda saker, , fick blombud, åt glass i högsommarvärmen, hängde på Julia och Mickes balkong och sen såg vi Djungelboken på bio på kvällen. Till sist åt vi kvällsmat till fotboll eftersom VM gick då, woop!

Finns det någonting som skulle gjort ditt år ännu bättre? Mindre död och sorg. Färre personer i mitt liv som fått mig att må skit.

Vad fick dig att må bra? Att jag på hösten började sluta stressa, det ser konstigt formulerat ut när jag skriver så. Men det var en början på ett slut. Jag vill aldrig må som jag gjorde första skolåret på högskolan igen.

Vem saknade du? Min familj och vänner som inte bor nära här. Saknar er jämt!

De bästa nya människorna du träffade? Jenny och jag har umgåtts mer och mer för varje månad och hon är en av mina viktigaste personer i detta lilla liv alltså.

Mest stolt över? Bröllopsbilderna jag tog på midsommarafton.

Klicka på bilderna för att se dem i större format.

Högsta önskan just nu? Att 2017 är snällt mot alla jag älskar och att vi får läsa mer om fred än krig.

Vad tänker du göra annorlunda nästa år? Ta sats och hoppa rätt in i fler läskiga saker. Sluta sträva efter att vara perfekt och sluta klanka på mig själv när jag inte når upp till de orimliga måtten.

English

What my year 2016 was like

I celebrated the beginning of 2016 with a new years kiss in Gothenburg with Thure, Robban, Marika and Tobias. I had such high hopes and on top of the dreadful events that have and still are happening around the world, it's been a tough on privately. There have been good times too but I'll probably remember this as one of the worst years I've experienced.

Did you do something 2016 that you've never done before?
Got a tattoo, visited America, photographed weddings, ate lobster, cried over a political election, changed the material on a piece of furniture.

Did you go through any big changes?
I started yoga this autumn which changed my life; it brought so much calm and halved my stress level. Plus moving the blog here of course.

Did any of your friends become parents this year?
Yes! A little Lennox, a little Noah and a little Alma entered the world in our friend groups.

What dates from year 2016 will you always remember?
I'm bad at dates but I'll remember when we found out about three people close to us had cancer in one month, that Daniel and I went to America, when my sister stood up for her beliefs and quit a bad bible school, when Trump became president and when mum told me she had got a new job at fifty-five year's age.

Did anyone close to you die?
I started crying when I wrote this. My tough, caring and beloved aunty Deb passed away in July. Later that day Daniel's grandmother passed too. It's so unfair.

Which countries did you visit?
England and America.

Best buy?
My 13" mac = a lot easier to carry around. And the great trip this summer too.

Did anything make you really happy?
My amazing family, finishing my first year at uni, visiting Yosemite, the challenging photoshoots that have been a success, visiting Harry Potter world, seeing such beautiful places in America and this autumn achieving stressfreeness for the first time since I can remember.

Did you miss something during 2016 that you want in 2017?
Sun.

What do you wish you'd done more?
Worked creatively, made up projects, read about interesting things.

What do you wish you'd done less?
Worried about peoples' opinions about my body (although I was always reminded about my weight gain from people round me).

Favourite programme on TV?
Downton Abbey, Skam, everything with Jamie Oliver as usual, Skavlan, 

Best book you've read this year?
What I talk about when I talk about running by Haruku Murakami.

Biggest musical discovery?
I've mostly listened to the same stuff but maybe a little more Håkan Hellström and classical music than in a while.

What was your biggest accomplishment at work in 2016?
I study so I'll say: completing everything in the course where we learned Javascript.

Biggest accomplishment privately?
Realizing I can succeed at things without anxiety about the outcome.

Biggest mistake?
Hurting people I like.

Were you happier or sadder this year compared to previous years?
So much sadder and so much happier.

What did you spend most of your money on?
The holiday to America and my computer.

Anything you wished for and got?
I got lots of nice things for my birthday, like a bamboo steamer, a new pair of glasses and a helicopter ride over Grand Canyon. Also wished for good weather for the weddings I was photographing; two out of three were sunny. Now I'm wishing for snow the rest of winter, ta.

Something you wished for and didn't get?
For aunty Deb to get well. For all the idiot boyfriends who have hurt my loved ones to regain some kind of sanity and morality.

What did you do for your birthday 2016?
The ascension is a red day here in Sweden and it happened to fall on my birthday = Daniel had the day off to spend with me. We ate tasty things, I received flowers, ate ice cream in the hot sunny weather, chilled out with Julia and Micke on the balcony and then we watched the Jungle Book at the cinema in the evening. Lastly we had tea and watched football as it was the World Cup at the time, woop!

Is there anything that could have made your year better?
Less death and sorrow. Fewer people in my life who made me feel like shit.

What made you feel good?
That I this autumn started to stop stressing, it looks weirdly put when I write it like this. But it was the beginning of an end. I never want to feel like I did the first year at uni again.

Who did you miss?
My family and friends who don't live close by. I miss you always!

The best new people you met?
Jenny and I have hung out more and more for every month and she's one of my most important people in this little life.

Most proud over?
The wedding pictures I took on midsummers eve.

Biggest wish right now?
That 2017 is kind towards everyone I love and that we will read more about peace than war.

What are you doing differently next year?
Taking a leap and jumping right at more scary stuff. Stopping trying to be perfect and stopping bashing myself for not reaching those unreasonable goals.