A Monday update and five things I'm extra grateful for

IMG_9095.jpg

Hej på er. Hur mår ni? Jag borde fråga oftare.

Idag har varit jävligt bra. Mötte Jenny i skolan i morse för att plugga, blev pigg av att komma ut från lägenheten och lugn av att börja med det stora projekt vi har i skolan nu. Vår nya kurs heter Formgivning av webbsidor där vi ska koda en responsiv webbsida i HTML/CSS och skriva en rapport; alltihop ligger på 6,5 sköna poäng. Efter vi pluggat (och pratat) ett gäng timmar mötte vi upp två klasskompisar till. I gemensam trupp promenerade vi till Café Bakgården för att fika. I det allra första grupparbetet vi hade på programmet hamnade jag med Lovisa och Martina, fint att kunna ta en första fika såhär 1,5 år senare. 

När jag kom gåendes ner för gatan såg jag våra lampor tända = Daniel var hemma före mig för första gången på gud vet när. Han sov och jag somnade en stund med, stelfrusen från de få plusgraderna och den blöta luften. Ikväll ska vi storhandla allt som behövs innan jul men vi väntar till sent för att plocka upp vår gäst från resecentrum direkt efter. Jennifer kommer nämligen med tåget och ska sova hos oss två nätter. Jag är så exalterad!

5 saker jag är extra tacksam för just nu:

☾ Att jag känner mig som en bättre och säkrare person ju äldre jag blir. Att jag oftare tror på min egen förmåga, gillar saker jag gör och känner en större trygghet i min egen person.

☾ Daniel. För alla skratt men nästan mer för alla de gånger han torkar tårarna från en mindre självsäker och ångestfylld mig. Är så glad för kärleken jag får och får ge honom. 

☾ Att livet känns snällt mot mamma och min syster just nu efter detta helvetesår som äntligen är över snart.

☾ De där vännerna som står kvar i trots stormar och dalar. Stjärnorna som fortsätter svara i telefon trots att en ältat öronen av dem. Personerna som delar allt det bra men också allt det dåliga med en.

☾ Att kunna äta, duscha, sova, träna, få en utbildning, ha en röst, rättigheter, sjukvård. I samma värld som jag har allt detta lever människor i krig utan någonting mer än hoppet att överleva. Det finns så många sätt att hjälpa till: bli en språkvän, anmäl dig som fadder för nyanlända, höj rösten när människor trivialiserar vad som händer, skänk pengar, se dina privilegier.

English

Hi there. How are you? I should ask more often.

Today has been really good to me. Met Jenny at uni this morning to study, felt energetic from getting out of the flat and calm when getting started with the massive project we have right now. Our new course is roughly translated into Designing webpages where we're coding responsive webpages in HTML/CSS and writing a report; it all sums up to 6,5 lovely credits. After studying (and talking) for a bunch of hours we met up with two more classmates. As a little crew we walked to a café for a fika (= coffee with a snack). During our first ever group project I was in the same group as Lovisa and Martina, it was lovely catching our first fika 1,5 years later.

When I came walking down the street I saw our lights on = Daniel was home before me for the first time since god knows when. He was asleep and I fell asleep for a while too, frozen to the core from the few plus degrees and wet air. Tonight we're doing a food shop with everything we need before Christmas but are waiting late so we can pick our guest up from the station. Jennifer is staying with us for two nights and I'm so excited!

5 things I am extra grateful for right now:

☾ That I feel like a better and securer person the older I get. That I more often feel confident in my own abilities, like things I do and feel safer in my own person.

☾ Daniel. For all of the laughs but almost more for the times he wipes the tears from a less confident and anxious me. I'm so happy for the love I get and get to give him.

☾ That life feels kinds towards towards mum and my sister now after this hell year that is almost over.

☾ Those friends that stand fast despite storms and lows. The stars who keep on answering the phone despite you talking their ears off. The people who share all the good times but also the bad ones with you.

☾ Being able to eat, shower, sleep, train, get an education, having a voice, rights, health care. In this very same world people are living in war without anything but the hope to survive. There are so many ways to help: become a language friend, sign up to hang out with refugees, raise your voice against those who trivialize what is happening, donate money, acknowledge your priviliges.